Balistarius

Význam: střelec z balisty, kamenometec, samostřelník ; kamenomet, balista ; konstruktér balisty

Další latinský slovník

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Distinguo

rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

Consuo

sešívat, zašívat

Premo

stlačovat, tisknout, svírat

Proditor

zrádce, udavač