Balistarius

Význam: střelec z balisty, kamenometec, samostřelník ; kamenomet, balista ; konstruktér balisty

Další latinský slovník

Mancipium

otrok

Osculatorium

líbací medailónek (který nechával kněz kolovat mezi věřícími) (DZ podle Rubin, CC, 74-76 ; MLLM nic)

Dubla

dvojitá přikrývka

Perfugium

útočiště, úkryt, azyl

Inhio

otvírat ústa ; lapat po čem ; dychtit po ; hledět na co zvědavě, s podivem, chtivostí, touhou

Cetera

ostatně, jinak