Adoro

Význam: (alqm) vzývat koho, modlit se ke komu ; (alqm) vzdávat chválu komu, chválit koho, velebit koho, uctívat koho, klanět se komu ; (absol.) modlit se ; (alqm) zbožňovat koho, obdivovat se komu ; (alqm) uctivě zdravit koho (MLLM)

Další latinský slovník

Actus fidei m.

svědectví víry, autodafé

Calo

vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

Super

(alqa re) o čem

Tempero

zdržet se, krotit, mírnit

Produco

protahovat