Aditus

Význam: příchod, přístup, vchod

Další latinský slovník

Inquinamentum

špína

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Indulgeo

hovět, shovívat

Pridie

den předtím

Durocortorum

hlavní město v Belgické Galii

Devoveo

zaslibovat, věnovat