Aditus

Význam: příchod, přístup, vchod

Další latinský slovník

Lacto

kojit

Confine

hranice

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci

Firmamentum caeli n.

nebeská klenba

Consisto

zastavit se

Profiteor

přihlásit se k čemu, přijmout co