Aditus

Význam: příchod, přístup, vchod

Další latinský slovník

Lamparticus

lombardský

Occurro

pospíchat

Niteo

lesknout se, hýřit

Incertus

neověřený, nejistý

Conservus

spoluslužebník

Pustella

dýmějový mor