Arcem efficere

Význam: vytvářet pevnost

Další latinský slovník

Laycus

laik

Repositus

vzdálený

Ita

totiž

Fugitivus

uprchlý otrok, uprchlík, zběh

Resumo

opět vzít, znova se chopit, opět na sebe vzít ; opět se dát do čeho, znovu se dát do čeho ; obnovit

Subterfugio

uniknout