Arcem efficere

Význam: vytvářet pevnost

Další latinský slovník

Aliquovorsum

někam

Deperdo

utratit, zničit, pozbýt, přijít o

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Dies communis

všední den

Circumdatus

obehnaný

Lumbardia

Lombardie