Vis

Význam: spousta, hojnost

Další latinský slovník

Voto

zaslíbit (dceru Bohu apod.)

Quantum

jak mnoho, jak velice, nakolik ; kolik ; o kolik, o co, oč ; čím (dále, tím...) ; pokud ; co + superlativ (co nejvíce apod.)

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Ad absurdum

k nesmyslnosti, ad absurdum

Censeo

být pro, navrhovat

Transgressio

přecházení, přechod ; hyperbaton, přestavení slov