Cibaria

Význam: strava, potrava, pokrmy, zásoby

Další latinský slovník

Circumcludo

obkládat, obložit

Oboedientia

funkce (mnicha, zejm. pověřeného vnějšími záležitostmi, správou grangie apod.) ; pozemek (patřící ke klášteru) ; okrsek ; duchovní moc (MLLM doslovně takto)

Enuntio

prozradit

Albania

Skotsko

Sceleratus

zločinem poskvrněný

Propheticus

prorocký ; starozákonní (tak výslovně MLLM)