Adscisco

Význam: přibrat

Další latinský slovník

Barbarus

barbarský, nevzdělaný, krutý, hrubý

Candella

svíčka

Praerogativa

předběžná volba, předběžné rozhodnutí ; znamení, známka, návěští, předzvěst ; přednost

Dimitto

rozesílat

Cellararium

sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Flavens

žlutý, žlutavý ; (o vlasech) plavý, světlý