Adscisco

Význam: přibrat

Další latinský slovník

Festum

svátek, slavnost

Edus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Munus

dar

Adversus

obrácený dopředu, vyčnívající vpřed, nastavený dopředu ; přední ; přivrácený ; protější, z protějška přicházející ; vpředu ležící, zpředu, naproti, proti (proudu) ; protivný, nepřátelský ; nepříznivý, neblahý, nevýhodný, nedobrý, nešťastný ; protivný, opa

Indulgeo

hovět, shovívat

Religiosus

řeholník, mnich