Adscisco

Význam: přibrat

Další latinský slovník

Praecedo

předčit, předcházet

Diremitto

přerušit

Abditus

odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní

Penitentiam iniungere

uložit pokání

Licentia

dovolení, možnost ; volnost, svoboda, dovolení ; vůle ; přemíra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost

Minime

ani v nejmenším, ani zbla