Suma

Význam: úhrn, součet, počet, množství, souhrn, účet

Další latinský slovník

Omnipotens

všemohoucí, všemocný

Quemadmodum

jak, jakkoli

Inveterasco

zestárnout ; zastarat ; zakořenit se

Indiscretus

nedílný, nerozdělený, smíšený ; nerozeznatelný ; bez rozdílu ; nedovolený, nepatřící se (v Pražákovi tento význam nenal., ale v jiném sl. ano)

Pullum

tmavá barva

Dominica Cena

Večeře Páně