Suma

Význam: úhrn, součet, počet, množství, souhrn, účet

Další latinský slovník

Evito

vyhnout se čemu, uniknout čemu, uchránit se čeho, vyvarovat se čeho

Interpolate

s přestávkami?

Alius sed non alienus

odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)

Iudicatio

rozsudek ; soudní obvod, soudní okrsek

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Fossata

příkopy