Maturius

Význam: dříve

Další latinský slovník

Consuo

sešívat, zašívat

Abscisio

odříznutí, odnětí, amputace ; vykleštění, kastrace ; přerušení (řeči) ; odtržení, odloučení ; exkomunikace

Istria

Istrie

Dissono

lišit se, rozcházet se ; zazpívat falešně, vydat falešný tón, neladně znít

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec