Iniuctio

Význam: ukládání (čeho komu, např. pokání)

Další latinský slovník

Valeo

mít převahu, zavládat

Vaco

být prázden, neobydlen, neosazen

Praerogativus

na prvním místě hlasující, přední

Os

obličej, tvář, ústa

Paries

stěna, zeď

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema