Explorator

Význam: vyzvědač

Další latinský slovník

Reverentia

uctivost, úcta ; vzdávání úcty, uctívání

Currus

vůz, povoz

Semet

[zesílené "se"]

Tardus

pomalý, loudavý, váhavý

Dubietas

pochybnost, nejistota

Onerarius

nákladní