Patior

Význam: trpět ; zakoušet, zažít, přetrpět, přestát, utrpět ; nabývat čeho ; trpět, strpět, dovolovat, připouštět, nechávat ; poddávat se (alqm komu), poslouchat koho, oddávat se, podléhat (alqm komu)

Další latinský slovník

Summus

nejdůležitější, nejvyšší

Comminus

zblízka, muž proti muži

Ambactus

služebník

Acquiesco

přijmout (radu), uposlechnout

Confutatio

vyvrácení (teze, mylného názoru)