Inquisitio haereticae pravitatis

Význam: vyšetřování kacířské zvrácenosti

Další latinský slovník

Defigo

vrážet, zarážet

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Confinis

sousední

Pono

odložit, svléknout ; usadit, usazovat, umístit ; sít, zasévat ; vyhlásit, vydat (listinu) ; vytvářet, tvořit ; klást, hledat co v čem, uvádět v souvislost ; tvrdit, mínit, soudit

Insolitum est

je nezvyklé, je bezpříkladné