Appareo

Význam: objevit se, ukázat se, zjevit se, vynořit se ; být k službám, přisluhovat, posluhovat, konat službu ; jevit se, ukazovat se, být zjevný, být patrný

Další latinský slovník

Volucris

pták, polétavec, okřídlenec

Praenomino

oslovit křestním jménem ; výše zmínit, jmenovat?

Ante exactam hiemem

před koncem zimy

Deteneo

zdržovat koho od čeho ; zdržovat, zadržovat ; zabavovat, zaměstnávat, poutat ; zabavit čím, strávit ; udržovat se naživu ; zadržovat co komu (majetek, peníze)

Penitentiam iniungere

uložit pokání

Quod si

a jestliže, jestliže však