Appareo

Význam: objevit se, ukázat se, zjevit se, vynořit se ; být k službám, přisluhovat, posluhovat, konat službu ; jevit se, ukazovat se, být zjevný, být patrný

Další latinský slovník

Ficta

nesmysly

Denique

konečně, teprve

Annuntio

oznámit, vyprávět, sdělit

Victina

obětní zvíře, oběť

Publice

všeobecně

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo