Deficio

Význam: nedostávat se, chybět, nestačit

Další latinský slovník

Pridie

den předtím

Plerum

většinou

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Luxuriam complere

ukojit chtíč

Respuo

zamítnout, odmítnout

Deprecor

doprošovat se, prosit za odpuštění