Ephippium

Význam: sedlo, čabraka

Další latinský slovník

Avarus

lakomý, lakotný, hrabivý, skoupý, hamižný, chtivý peněz ; chtivý čeho, dychtivý čeho

Excuso

omlouvat, ospravedlňovat ; uvádět co na omluvu, vymlouvat se na co, ospravedlňovat se ; zbavit se čeho, být zproštěn čeho, být ušetřen čeho

Mirabile est

je divné, je podivné

Praerogativa

předběžná volba, předběžné rozhodnutí ; znamení, známka, návěští, předzvěst ; přednost

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Congrego

shromažďovat, shánět, sdružovat ; shromažďovat se, sdružovat se, shlukovat se ; shrabovat