Intellegere

Význam: úsudek

Další latinský slovník

Esse

bytí

Promoveo

pohnout

Incassum

naprázdno, marně, nadarmo, bez úspěchu

Villicus

správce

Necessario

bezpodmínečně

Mixtum

nemíšené víno