Occitanus

Význam: okcitánský

Další latinský slovník

Concursus

shon, sběh, shlukování se

Quid novum?

Co (je) nového?

Flexus genu

pokleknuv

Fallendo

podfukem, klamně

Ad absurdum

k nesmyslnosti, ad absurdum

Repello

zahnat, odvrátit