Potus

Význam: pití, napití se (činnost) ; pití (tekutina)

Další latinský slovník

Ob hanc causam

z té příčiny

Praestat

jest lépe

Attente

pozorně, bedlivě, napjatě

Afficio

obdařit, opatřit, působit

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Satis

dostatečně