Potus

Význam: pití, napití se (činnost) ; pití (tekutina)

Další latinský slovník

Carcassensis

carcassonský

Cruentus

krvavý, krvavě červený ; krvavý, potřísněný krví ; krvelačný, krvavý, krutý ; barvy pečetního vosku

Remollesco

stávat se změkčilým

Conventus

krajský soud

Abodriti

Obodrité

Proditor

zrádce, udavač