Fallendo

Význam: podfukem, klamně

Další latinský slovník

Invenio

nalézt, najít, (na něco) přicházet ; nalézat, dovídat se, shledávat ; vyhledávat, vymýšlet, vynalézat ; opatřovat si, zjednávat si, dosahovat ; zřídka též přijít ke komu, čemu

Contraho

sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout

Perpauci

velmi skrovný počtem, velmi málo

Summum in cruciatum venire

propadnout nejhorším mukám

Propre (asi err.)

(MLLM nic)

Multotiens

mnohokrát, často