Ylen

Význam: (zmínka Fournier I, 240 dole)

Další latinský slovník

Meto

měřit, vyměřovat (častěji však depon.)

Ulterior

vzdálenější, zadní

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.

Sotius

(viz socius)

Prodeo

postoupit

Vicus

osada, vesnice