Bene bis

Význam: nejednou

Další latinský slovník

Zabolus

(form. diabolus)

Sumere animum

vzmužit se

Huiusmodi

takový

Yspania

Španělsko, Hispánie

Disicio

rozrazit, rozbít, rozehnat

Quoad

dokud