Articulus

Význam: ohbí, kloub

Další latinský slovník

Credo

věřit, důvěřovat komu, spoléhat na koho ; věřit, víru přikládat čemu, mít za pravdu ; věřit, myslet, mínit, domnívat se, pokládat, uznávat (co za co)

Abstersio

otření, utření, vytření, smývání

Abundans

hojný, přehojný ; bohatý, zámožný ; přetékající, přeplněný ; nadbytečný, přebytečný, příliš hojný

Impio

[Pražák nic. Zřejmě deklasující neologismus podle pio, are.]

Proficio

dostávat se kupředu, pokročit, postoupit, urazit (nějaký díl cesty) ; pořídit, vyřídit, prospět, mít úspěch, zdar ; prospívat, přispívat, pomáhat, být platný, být užitečný

Insulensis

z Lille