Articulus

Význam: ohbí, kloub

Další latinský slovník

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Propono

oznámit, vykládat

Victus

pokrm, jídlo, život, živobytí, způsob života

Interpello

zamezit, překazit, rušit

Aliquotiens

několikrát