Aggrego

Význam: přidružit se

Další latinský slovník

Punicum

granátové jablko

Surbia

Srbsko

Iuventus

mládež

Immediate

přímo, bezprostředně, nezprostředkovaně

Marchio

markrabí (nom. Havlík v ČJ takto)

Extraho

vytahovat, vytrhnout co ; vyprostit, dostat koho odkud, vysvobodit ; vyrvat, násilně odejmout ; protahovat, zdržovat, prodlužovat, oddalovat ; mařit, marně trávit (čas), promarnit, přijít nazmar (v pas.)