Gratus

Význam: milý, vítaný, žádaný, příjemný

Další latinský slovník

Sepulcrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla

Tango

dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Nudus

nahý, obnažený

Inviolate

bez porušení

Facultas

možnost, příležitost

Fere

asi, přibližně, skoro