Conmendo

Význam: (viz commendo)

Další latinský slovník

Frons

čelo

Submergo

utopit

Diligens

důkladný, pečlivý

Fructifer

plodný, nesoucí plody

Festum Ramispalmarum

Květná neděle

Triduum

tři dny