Devoveo

Význam: zaslibovat, věnovat

Další latinský slovník

Concieo

uvést v rychlý pohyb, svolat ; popudit, pobouřit ; způsobit, vyvolat

De iure

podle práva

Ventilabrum

lopata

Abscido

odřezávat, odříznout, uříznout, vyříznout, přeříznout ; ustřihnout ; odtít, utít, useknout ; oddělovat, rozdělovat ; odlučovat, odnímat

Vilicatio

správcovství, hospodaření (ve Vg. jen tento význam ; L 16,2-4) ; hospodářství (DZ ; takto Int. Ioh. byl vyhnán od Božího trůnu a z nebeského "villicatio", podle Boz. dohl. "hospodářská stavení" ; DHC 309:13: in tali vilicatione [Lucifer] seduxit angelos)

Festine

(adv.) spěšně, nakvap