Caemento

Význam: stmelovat, zdít

Další latinský slovník

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

En

(střv.) (jihofr.) (člen užívaný někdy před mužskými jmény)

Merum

čisté víno, nemíšené víno, neředěné víno

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet

Circuitus

oběh, obvod, objem

Consimilis

zcela podobný