Caemento

Význam: stmelovat, zdít

Další latinský slovník

Spongia

houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Consterno

posypat, poset

Maneo

zůstávat, trvat, nadále být ; zůstat (přes noc), přenocovat ; dochovat se, zachovat se, dosud být v platnosti ; čekat na koho, očekávat koho, vyčkat koho / čeho

Lacrima

slzy

Diuturnior

déle trvající

Archiepiscopus

arcibiskup