Arelate

Význam: Arles

Další latinský slovník

Penes

u, při, na, v ; jest, záleží, závisí (o příčině, např. příčina čeho je ve mně)

Obedio

(viz oboedio)

Profanus

profánní, neposvátný, světský ; nezasvěcený (zejm. do mystérií) ; všední, neslavnostní ; nečistý ; bezbožný, bohaprázdný, bohapustý ; zvrhlý, hříšný, nečistý ; zlověstný (o zlověstném ptáku, tj. výrovi)

Quadragesima

čtyřicetidenní půst ; postní doba ; (v šir. smyslu) čtyřicet dní, čtyřicetidenní doba, doba čtyřiceti dní

Blasphemia

rouhání, urážka

Tigern?um?

Thiers