Arelate

Význam: Arles

Další latinský slovník

De cetero

vzhledem k ostatnímu

Mortale peccatum n.

smrtelný hřích

Belicosus

bojovný, bojechtivý

Reverentia

uctivost, úcta ; vzdávání úcty, uctívání

Marca

občina (někdy ; různý význam)

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost