Colligo

Význam: nabýt, získat

Další latinský slovník

Intellegens

znalec

Ex eo tempore

od toho času

Cadaver

mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

In directum

přímo

Haedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Instinguo

pohánět (bodáním) ; podněcovat, dráždit, štvát