Colligo

Význam: nabýt, získat

Další latinský slovník

Effudi

(viz effundo)

Supporto

dopravovat, dovážet

Sidereus

hvězdný, hvězdnatý ; zářící, třpytný

Francigenum

francouzština

Volucer

létavý, létající, okřídlený ; perutný, hbitý. rychlý ; vrtkavý, nestálý