Uxor

Význam: manželka

Další latinský slovník

Subeo

podstoupit

Dicendo

takto (orare dicendo = modlit se takto: ...)

Lautum

loutna

Supernus

horní, vrchní, nebeský

Vimen

prut, proutí

Confusio

sloučení, smíšení, spojení ; zmatení, zmatek, nepořádek, nelad ; hanba, ostuda, pohana, potupa, zahanbení ; stud ; hanebnost ; pohroma ; spousta, příval (vypsáno i z kontextů ve Vg.)