Abditius

Význam: vzdálený, ukrytý

Další latinský slovník

In commune

veřejně, na veřejnosti

Quisque

každý

Damnatus

odsouzený

Superbia

pýcha, opovážlivost, zpupnost

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)