Abditius

Význam: vzdálený, ukrytý

Další latinský slovník

Saltem

aspoň, alespoň, přinejmenším, (v záp.) ani

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit

Propria

otrokyně ; nevolnice

Exitus

konec, zakončení, výsledek

Peccatum mortale n.

smrtelný hřích

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak