Clamor

Význam: křik

Další latinský slovník

Iudico

soudit, rozpoznat

Platea

náměstí

Actus

(význam "puzení" nenal. v Pražákovi ani LMALB, jen pohánění, popohánění, bez uvedení, že i v přeneseném smyslu ; WEH nicméně "impulse")

Subruo

podrýt, podbourat

Freda et tributa

poplatky a dávky