Commodo rei publicae

Význam: v prospěch obce

Další latinský slovník

Necessarius

přítel, blízký

Lumbardicus

lombardský

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Effugio

utéci, uniknout, ujít něčemu

Platea

náměstí

Ordine

po řadě, za sebou, popořádku