Contrarium

Význam: proti čelící, opačné (trámy)

Další latinský slovník

Modo - modo

brzy... brzy, hned... hned

Incumbo

ulehnout na co ; opřít se o co ; doléhat, dotírat, dorážet na koho ; dát se do čeho, oddávat se čemu, usilovat o co

Conquisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Duco

meškat, zdržovat, odkládat

Eufortunium

štěstí

Resumo

opět vzít, znova se chopit, opět na sebe vzít ; opět se dát do čeho, znovu se dát do čeho ; obnovit