Hilarus

Význam: veselý, bodrý

Další latinský slovník

Suggestio

našeptávání, přemlouvání, vemlouvání, vnukání, radění ; otázka vložená do řeči i s odpovědí (rétor. ; z Pražáka nejasné, zda je odpověď vložena explicitně, nebo zda lze přeložit "řečnická otázka) ; podnesení, podložení

Otiose

nadarmo, zbytečně, zbůhdarma

Ficta

nesmysly

Convaleo

uzdravit se

Pagi

župy

Obliviscor

zapomenout