Amodo

Význam: odteď, od nynějška, od této chvíle, nyní, v dalším

Další latinský slovník

Saecularis

časný, světský ; pohanský ; stoletý

Cratis

proutí, roští

Decumanus

desetinný, příslušný k desáté legii

Incitatus

napálený, naštvaný, pohněvaný

Caput

pramen

Retrusus

zatlačený zpět, skrytý, zastrčený