Caligo

Význam: temná pára, mlha, dým ; mračno prachu ; mrákota ; temnota, temno ; chmura (zejm. doby)

Další latinský slovník

Contagio

nákaza, styk

Altitudo

hloubka

Adst-

viz ast-

Reda

čtyřkolý vozík, kočár

Coauditor

[Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

In deditionem venire

poddat se, vzdát se