Saltem

Význam: aspoň, alespoň, přinejmenším, (v záp.) ani

Další latinský slovník

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Accentus gravis m.

přízvuk těžký

Conplector

objímat, brát do náruče

Penitentiam iniungere

uložit pokání

In primis

předně, mezi prvními

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat