Saltem

Význam: aspoň, alespoň, přinejmenším, (v záp.) ani

Další latinský slovník

Rescindo

strhnout (most)

Lectum

lůžko

Signifer

hvězdný ; praporečník, vůdce

Sudo

potit se ; přen. zapotit se, dát si práci, lopotit se, namáhat se ; být vlhký, být zbrocen ; vypotit, potit co (ze sebe myšlenky apod.)

Insuefactus

navyklý, vycvičený

Cotidie

každodenně