Conversus

Význam: bratr laik, konvrš

Další latinský slovník

Impio

[Pražák nic. Zřejmě deklasující neologismus podle pio, are.]

Ubi

jakmile

Norma

řehole ; mnišské společenství, řád

Peccatum veniale

lehký hřích

Ceterum

ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak

Ante conspectum + gen.

před kým, v přítomnosti koho