Non mediocriter

Význam: nikoliv nepatrně, značně, velice

Další latinský slovník

Nonnus

důstojný otec (zejm. v oslovení: nonne)

Metior

vyměřit

Dresda

Drážďany

Circumstans

okolostojící

Scriptum

spis

Removeo

odstranit, vzdálit, odklidit