Antea

Význam: předtím, dříve

Další latinský slovník

Circumdo

obložit, obestavit

Violo

ublížit, dopustit se násilí

Excelsus

vyvýšený, vysoký

Tenebrae

temnota, tma, temnost ; skrytost, ústraní ; chmury, pochmurnost

Repentinus

náhlý, nenadálý

Ballistator

střelec, střelec z kuše ; zbrojnoš