Antea

Význam: předtím, dříve

Další latinský slovník

Lemovicensis

limousinský

Adiungo

přidružit, získat si

Dies Veneris

pátek

Dirigo

zřídit

Cemeterium

(form. coemeterium)

Commodo rei publicae

v prospěch obce