Portus

Význam: přístav

Další latinský slovník

Quantus

jak veliký

Foemina

žena (form. femina)

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Simul - simul

jednak - jednak

Professio

1. veřejné vyznání víry, dosvědčení víry ; 2. složení mnišského slibu ; 3. řehole ; 4. řád (mnišský) ; 5. úmysl, záměr ; 6. slib ; 7. profese, povolání, zaměstnání ; 8. poměry, společenské postavení, třída ; 9. doznání, přiznání

Praedicabilis

chvályhodný, hodný chvály, hodný oslavy