Infirmus graviter

Význam: vážně nemocný

Další latinský slovník

Festum Ramispalmarum

Květná neděle

Sine

nechať, třebas, ať (tvar od slovesa sino)

Adiurative

jako zapřísahání

Finitimus

sousední

Nego

popírat, zapírat ; říci ne, dát odmítavou odpověď, pravit, že ne, tvrdit, že ne ; odpírat komu co, upírat komu co ; nedat, nedopřát (pokoje) ; stáhnout (plachty)

Vicinitas

sousedstvo, blízkost