Paradisus terrestris

Význam: pozemský ráj

Další latinský slovník

Suggestio

našeptávání, přemlouvání, vemlouvání, vnukání, radění ; otázka vložená do řeči i s odpovědí (rétor. ; z Pražáka nejasné, zda je odpověď vložena explicitně, nebo zda lze přeložit "řečnická otázka) ; podnesení, podložení

Decresco

ubývat, zmenšovat se, ztrácet se, opadat (o řece), mizet

Dominus domus

pán domu

Florentinus

florentský

Inhio

otvírat ústa ; lapat po čem ; dychtit po ; hledět na co zvědavě, s podivem, chtivostí, touhou

Res communis

společná záležitost