Natura loci

Význam: přírodní podmínky

Další latinský slovník

Ubi

jakmile

Censeo

být pro, navrhovat

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen

Generaliter

obecně, všeobecně

Adversum

protivenství

Sibi

(střv. též) jemu, jí (dativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; jim (DZ ex TDH)