Ancora

Význam: kotev, kotva, kotvice

Další latinský slovník

Rheno

kožešinový oděv, který zakrýval ramena a hruď

Consterno

posypat, poset

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)

Moravia

Morava (ve Střední Evropě) ; Morava (ve Skotsku, viz Nitze, Perlesvaus II, 97)

Ratio

počet, účet, účtování ; seznam ; částka, suma, účet ; obchod, obchodní záležitost ; záležitost (z. vůbec) ; výhoda, prospěch ; počet, účet (přen.) ; opatření ; jednání, plán ; poměr, vztah, ohled, dbaní čeho ;

Carena

půst (čtyřicetidenní) ; veřejné pokání ; dispens od veřejného pokání