Ancora

Význam: kotev, kotva, kotvice

Další latinský slovník

Seu - sive

ať už - nebo

Moravia

Morava (ve Střední Evropě) ; Morava (ve Skotsku, viz Nitze, Perlesvaus II, 97)

Cabacina

(předmět z cenného materiálu)

Fidenter

sebevědomě, směle, odhodlaně, srdnatě, jistě, neohroženě

Ministerium

okrsek, obvod (na kterém vykonává nějaký úředník či pověřenec svou funkci) ; dvorec (oblast pod správou jednoho šafáře) ; okrsek, obvod (soubor statků, jejichž výnosy plynou do jednoho ?dvorce? ; MLLM angl. "household department", fr. "service")

Podensis

puyský, související s Le Puy