Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

Význam: roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Další latinský slovník

Articulus

ohbí, kloub

Satisfactorius

odčiňující (např. hříchy ; Pražák nic, Šenková nic ; viz RS 46:24)

Extiti (sic)

(viz exsto, exsisto)

Consisto

zastavit se

Festum Ramispalmarum

Květná neděle

Mora

prodlení, meškání