Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

Význam: roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Další latinský slovník

Praecipuus

zvláštní, obzvláštní, výhradní, vynikající, přední, hlavní, výtečný, znamenitý, nejlepší, největší, nejvyšší

Contritio

lítost, zkroušenost, zkroušenost nad hříchy ; sklíčenost, hoře, žal, bolest ; útrapa, svízel, bída ; ničení, zkáza

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou

Delibero

uvažovat, rozvažovat

Servio

dbát, dávat za pravdu