Cessare a divinis

Význam: dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů

Další latinský slovník

Adscisco

přibrat

Pomum vetitum n.

zakázané ovoce (takto Moneta 111b ; pozn. aparát ibid. cituje totéž vyjádření u Bonacursa)

Quadam vice

jednou, tak jednou, kdysi

Purgo

čistit, ospravedlňovat, hojit

Regula

pravidlo ; řehole

Frux

obilí, plodina, ovoce, plod