Incorporalis

Význam: netělesný

Další latinský slovník

Ymo

(neklas. pro immo)

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Dignitas

důstojnost

Extremum iudicium n.

poslední soud

Adorior

napadnout, přepadnout

Oboedienter

poslušně, ochotně